2019 Συγχρονισμοί / Αθανάσιος Μπαθάς / Artshot / Αθήνα

 
 
Ο χρόνος και ο χώρος είναι τα δύο βασικά στοιχεία, που διέπουν το έργο του Θανάση Μπάθα, αφού δηµιουργεί έναν κόσµο µυθικό, ισορροπώντας µεταξύ φανταστικού και πραγµατικού, τέχνης και comics.
Είναι ένας κόσµος εντελώς προσωπικός, που αποτελείται από ετερόκλητα ζωγραφικά στοιχεία που βρίσκονται σε κίνηση. Στοιχεία που συγκρούονται, χρώµατα και σχήµατα που λειτουργούν ως ένθετα µεταξύ τους, άλλοτε συµπληρωµατικά και άλλοτε ελλειπτικά, πάντοτε όµως η επιφάνεια του καµβά καταλήγει µε µια ρευστή ύλη, που µοιάζει να θέλει να καλύψει, να “παγώνει” τη στιγµή, λίγο πριν το συµβάν.
Τα έργα του Μπάθα εµπεριέχουν εγγενείς συγγένειες µε τα έργα του Αµερικάνου καλλιτέχνη James Rosenquist, που στη δεκαετία του ‘60, άρχισε να προσθέτει στους µεγάλους πίνακές του, εικόνες από τον εµπορικό κόσµο, τις διαφηµίσεις και την ποπ κουλτούρα, για να σχεδιάσει το πορτρέτο της σύγχρονης ζωής, τον καταναλωτισµό και τη σεξουαλικότητα, µέσα όµως από την δύναµη της αφαίρεσης και της αλληλουχίας των σχηµάτων και των χρωµάτων. Αλλά και του Γερµανού Franz Ackermann, που ζει και εργάζεται µεταξύ Βερολίνου, Καρλσρούης και Κωνσταντινούπολης.
Στο επίκεντρο του έργου του, είναι το ταξίδι ως εµπειρία, µετατόπιση και παρατήρηση. Τα κορεσµένα, δυνατά εξπρεσιονιστικά χρώµατα, εκτείνονται σε αλληλεπικαλυπτόµενες µορφές και συγχωνεύονται µε θραύσµατα εικόνων, που λαµβάνονται απευθείας από την αστική πραγµατικότητα. Η διαφορά, στα έργα του Μπάθα, δεν είναι η κίνηση ή ένταση, αυτό είναι το σηµείο τοµής, αλλά η αίσθηση του τοπίου και του τόπου, της φύσης, των βουνών, των ποταµών, του ουρανού και όλων των στοιχείων που συνθέτουν την Ελληνική φύση και το περιβάλλον στο οποίο κατοικεί και εργάζεται. Τα οποία κατακερµατίζονται και αναδοµούνται, µέσα από την ζωγραφική του, επανασχηµατίζοντας και επαναδηµιουργώντας έναν καινούργιο κόσµο. Έναν κόσµο όπου µέσα τις αντιθέσεις και τι αντιφάσεις, όλοι και όλα είναι αποδεκτά πάνω στον ίδιο καµβά, ως προσοµοίωση της σύγχρονης κοινωνίας, συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται οι αντίρροπες δυνάµεις, δηµιουργεί έτσι ο καλλιτέχνης, την ανθρωπογεωγραφία της εποχής µας (!)

Έφη Μιχάλαρου
Δηµοσιογράφος- Κριτικός Τέχνης & Επιµελήτρια Εκθέσεων

Διευθύντρια
www.dreamideamachine.com
Αθήνα 01/05/2019
 
 
ΜΠΑΘΑΣ ΜΠΑΘΑΣ ΜΠΑΘΑΣ ΜΠΑΘΑΣ ΜΠΑΘΑΣ