2019 Μικρά τοπία / Ελένη Δελή / Artshot / Αθήνα

 
 
Το ταξίδι του ματιού στα απλά καθημερινά πράγματα είναι σαν ένα όχημα που μαζεύει επιβάτες από διάφορα σημεία μιας διαδρομής...επιβάτες ωραίους με ευφάνταστα ρούχα,  επιβάτες παράξενους με αλλόκοτες μορφές, επιβάτες που μόλις διακρίνονται, καθώς σβήνουν σαν τον καπνό στον αέρα...επιβάτες που δεν σε αφήνουν να πάρεις τα μάτια από πάνω τους και σε κρατούν δέσμιο στην υλική εικόνα και εκείνους που σε παρασύρουν σε άλλα τοπία της μνήμης. Πως να ισορροπήσεις ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο, ανάμεσα στο αντικειμενικό και το υποκειμενικό, με τι μάτι να δείς το υλικό"τωρα", που, όμως, αλλάζει μορφή κάθε στιγμή και πότε δε ζεί μόνο του, αλλά επηρρεάζεται και φιλτράρεται απο χιλιάδες πράγματα, συνθήκες, γεγονότα, συνήθειες, συναφείς μνήμες...νομίζω ότι τα έργα είναι σύντομες στάσεις ανάμεσα σε αυτή τη διαδρομή. Είναι μια χαρτογράφηση μέσα μας μεταξύ αυτών που συμβαίνουν και αυτών που τελικά "ζούμε". Είναι μια ανακωχή ανάμεσα στο φώς και τη σκιά, που επιτέλους καταλαβαίνουν οτι υπάρχουν μόνο μαζί.                                                                                                                                                                                                                              Ελένη Δελή
 
 
ΔΕΛΛΗ ΔΕΛΛΗ ΔΕΛΛΗ ΔΕΛΛΗ ΔΕΛΛΗ