2017 Κύκλοι Ζωής / Μιλένα Δημητροκάλη / Artshot / Αθήνα

 
 
''Κύκλος. Είναι το γεωμετρικό σχήμα με το οποίο ασχολήθηκαν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο οι αρχαίοι φιλόσοφοι.  Στην Πλατωνική κοσμολογία, η κυκλικότητα γίνεται κυρίαρχο μοτίβο ενώ κατά τον Αριστοτέλη όλα τα ουράνια σώματα περιστρέφονται γύρω από τη Γη ακολουθώντας την αέναη κυκλική τους μοίρα. 
Είναι το σχήμα που έχει άπειρη δύναμη γιατί δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, είναι ταυτόχρονα πεπερασμένο και άπειρο.  Συμβολίζει την τελειότητα και την αιωνιότητα. Την ολοκλήρωση και την πληρότητα.  Ο κύκλος, συναντάται σαν το σημείο δύναμης του ανθρώπου και της εξελικτικής του πορείας.  Απεικονίζει βαθιές εσωτερικές διαδρομές και ανταποκρίνεται στο στάδιο τελειοποίησης του Εαυτού. Συμβολίζει την ασταμάτητη αλλαγή, την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και τη φώτιση.''
 
Μιλένα Δημητροκάλλη
 
 
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ + ΚΙΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ + ΚΙΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ + ΚΙΤΤΑ